Laden…
0494 89 97 19
Donkerstraat 2, Neerijse

Yvonne Merkelbach

Contact

 Na een aantal jaren met veel plezier te hebben gewerkt in de Praktijk Neerijse, voel ik dat het nu tijd is voor een nieuwe uitdaging. Ik bouw verder aan mijn eigen praktijk in Rochefort en Wierde. Deze stap brengt me opnieuw dichter bij huis en gezin. Voor de opvolging van de energetische behandelingen blijf ik bereikbaar, in de mate van het mogelijke ook in de praktijk Neerijse. Vanaf februari 2020 laat ik de Praktijk Neerijse met fijne herinneringen achter mij. Ik wil mijn patiëntjes(en) van de voorbije jaren en hun ouders bedanken voor hun vertrouwen en motivatie, alsook de leerkrachten en scholen voor de fijne samenwerking en mijn collega’s voor de fijne momenten en nieuwe inzichten.

Over Yvonne

Ik vind het een uitdaging om kinderen te motiveren, te stimuleren en toch plezier te laten ervaren. Net bij datgene waar ze moeilijkheden ondervinden en wat weerstand geeft. Om kinderen uit te dagen, maar toch rekening te houden met hun persoonlijke grenzen en de mogelijkheden van hun omgeving. Natuurlijk helpt mijn bijkomende opleiding als adem- en stemtherapeute om hiermee om te gaan. Oorspronkelijk was het mijn bedoeling om patiënten te behandelen met stemproblemen via de opleiding adem, stem en boventonen. Maar verder in de opleiding merkte ik dat adem- en stemtherapie meer bleek te zijn. Er ging een nieuwe wereld voor me open met nieuwe inzichten en mogelijkheden. Ik merk dat ik de logopedie mooi kan aanvullen met af en toe wat ademtherapie. Ik zoek hierbij naar de meest optimale begeleiding in samenwerking met de patiënt, ouders, school en andere hulpverleners.

Het werken met adem, stem en klanken geeft me dan weer de mogelijkheid om workshops en individuele sessies te geven rond verschillende thema’s waardoor je meer inzicht krijgt in hoe je in het leven staat ten opzichte van jezelf en je omgeving. Ik geloof in deze manier van het leven te leven. Onze ervaringen te gebruiken om keuzes te leren maken, om nieuwe uitdagingen aan te durven gaan, om ons creatieve zelf te kunnen en durven zijn,… ieder op zijn eigen unieke manier.

Tarieven

Logopedie :  
Geconventioneerde logopediste. Terugbetaling mogelijk via mutualteit.

Adem- en stemtherapie
zie logopedie. Soms met terugbetaling mogelijk via mutualiteit

Nadiki-therapie:
50€ / 60 min

Behandelingen en Groepslessen

Logopedie – Adem- en stemtherapie – Nadiki-therapie (energetische harmonisatie)

Logopedie:

Een logopedist onderzoekt en behandelt kinderen en volwassenen die moeilijkheden hebben op vlak van leren, stem, adem, taal, spraak, afwijkende mondgewoonten,… Naast de klassieke logopedische behandeling vind ik het zeer belangrijk aandacht te besteden aan de motivatie en de beleving van het kind of de volwassene, alsook de samenwerking met ouders, school en andere hulpverleners zijn belangrijk om op deze manier tot een zo optimaal mogelijke begeleiding te komen. [meer info]

Adem- en stemtherapie:

Bij de adem- en stemtherapie wordt adem, stem of zang als ingangspunt gebruikt om meer inzicht te krijgen hoe je in het leven staat ten opzichte van jezelf en je omgeving. Door jezelf en je reacties met meer aandacht waar te nemen en te voelen, kun je meer greep krijgen op bepaalde situaties en emoties. Je gaat bewuster in het leven staan. Daarom is adem- en stemtherapie er niet alleen bij een probleemstelling, maar ook als je je aangesproken voelt tot deze therapie om je leven meer verdieping te geven, jezelf beter te leren kennen, kortom bewuster om te gaan met je eigen leven. [meer info]

Workshops: rond adem, stem en zang waaronder boventoonzingen

NADIKI-therapie/energetische harmonisatie

Bij deze therapievorm heeft men tot doel de ki (of levensenergie) opnieuw door de kleinste nadi (= fijnste energetische kanaaltjes in het lichaam) te laten stromen. Op deze manier kunnen onverwerkte emoties, angsten, stress, … verwerkt worden. Het zelfgenezend vermogen van het lichaam wordt hierdoor gestimuleerd.

Gevolgde opleidingen

Ervaring

  • Logopedie (Lessius Hogeschool, 3-jarige voltijdse opleiding)
  • Adem, Stem en Boventonen (3-jarige deeltijdse opleiding bij Borg Groeneveld)
  • Adem- en stemtherapie (2-jarige deeltijdse opleiding bij Borg Groeneveld en Frans-Peter Menge)
  • Vanuit mijn brede interesseveld volgde ik verschillende bijscholingen en verdiepingen, waaronder 1ste graad MISC door vzw “Kind Inclusie Plan”, Integratie van de natuur in energetisch werk bij Shizendo, Nadiki-therapeute bij Chris Wollaert…