0494 89 97 19
Donkerstraat 2 3040 Neerijse

Reflexintegratie

Reflexintegratie

Wat is reflexintegratie?

Als baby hebben we Primaire reflexen nodig om op onze omgeving te reageren. In het eerste levensjaar verdwijnen deze automatische reacties, om steeds meer plaats te maken voor bewuste bewegingen. Het lichaam integreert de reflexen en kan zich hierdoor steeds verder ontwikkelen. Maar vaak blijven restanten aanwezig en worden de reflexen niet volledig geïntegreerd en beperkt dit ons in doelgerichte gedragingen en bewegingen. Deze taken kunnen liggen op lichamelijk/motorisch, emotioneel (zelfvertrouwen) en/ of neurologisch gebied. Ook kost het dan veel energie voor kinderen en volwassenen om de taken uit te voeren. Hierdoor kan een vertraging ontstaan in de ontwikkeling op een bepaald gebied. Door dagelijks uitvoeren van de eenvoudige, maar doeltreffende oefeningen kunnen de reflexrestanten door het lichaam geïntegreerd worden. 

Welke technieken?

Waarom kan reflexintegratie ook invloed hebben op het emotionele functioneren?

Er bestaan niet enkel puur lichamelijke reflexen, maar sommige reflexen hebben ook een invloed op emoties. De moro-reflex , is een gekende schrikreflex. Wanneer deze nog erg actief blijft, zien we een chronische staat van stress (vecht-vlucht reacties). Ook bij volwassenen die kampen met recidiverende emotionele klachten is deze reflex vaak nog actief.
Als je snel verschiet (en dit blijft hangen), je niet houdt van logeerpartijtjes en enkel thuis wil zijn, reisziekte hebt, overgevoelig bent voor licht, geluid, … , plotselinge huilbuien of woede aanvallen hebt, burn-out hebt, alles wil controleren, steeds op scherp staat,… kan je nagaan of de Moro reflex fysiek nog aanwezig is. Zo is het mogelijk dat je telkens bij stressprikkels in de Moro-reactie komt, een chronische staat van stress/hyperventilatie,…Er zijn echter nog vele andere oorzaken die deze vervelende emoties kunnen teweegbrengen. Daarom zullen we de Moro enkel integreren als deze reflex effectief in ons testprogramma tevoorschijn komt.

Waarom kan reflexintegratie ook invloed hebben op het leren?

Reflexen (lagere hersenfuncties) hebben een rechtstreekse invloed op lichaamshouding.
Om goed te kunnen lezen of schrijven (hogere hersencentra) is het van belang dat de houding stabiel blijft. Dus ook al beweegt het hoofd, dan dienen de ogen toch nog vlotte horizontale beweging te kunnen maken en het lichaam stabiel te blijven. Indien dit niet gegarandeerd wordt, doordat de reflex niet geïntegreerd is, zal het kind de hogere hersencentra moeten inzetten. Zo hebben de hogere centra minder “ruimte” om zich op hun effectieve taken als lezen en rekenen te richten.
Een kind kan nog zo goed zijn best doen…we kunnen met hogere centra steeds proberen om niet met onze neus tegen het blad te plakken als we schrijven, om onze ogen goed te richten voor het lezen, om stil te zitten, om dingen te onderdrukken…. maar dit vraagt zoveel energie! Dus laten we maar de basisvoorwaarden voor het leren optimaliseren door  de reflexen te integreren. Leren wordt zoveel gemakkelijker!

Wat wordt er bedoeld met neuromotorische onrijpheid?

Indien er nog een cluster van primaire reflexen aanwezig zijn bij kinderen ouder dan 1 jaar en/of een cluster van onderontwikkelde posturale reacties boven de leeftijd van 3,5 jaar. 
Primitieve reflexen duiken op in de baarmoeder en blijven nog even aanwezig tijdens de eerste 6 levensmaanden. Het zijn overlevingsreflexen die worden geïntegreerd indien de hersenen zich verder ontwikkelen. 

Mijn kind heeft een goede motoriek, dan zullen alle reflexen toch goed geïntegreerd zijn?

Dit is zeker niet altijd zo. Mogelijk heeft je kind goede POSTURALE REACTIES (middenhersenen, cerebellum), maar toch nog te sterk aanwezige PRIMITIEVE REFLEXEN. 

vb. Een sportieve 8-jarige jongen, wordt getest. Hij heeft inderdaad goede posturale reacties.  Hij heeft een goed evenwicht en hij werd geselecteerd voor de pre-competitiezwemsport. Hij gaat daarom 3 keer per week zwemmen en doet ook nog capoeira, skaten,….kortom hij sport bijna elke dag, waarbij hij zijn posturale reacties ook steeds verder verfijnt. Op het eerst zicht lijkt dus dat alles motorisch optimaal verloopt. 
Toch is het voor hem niet evident zich te concentreren (gemakkelijk overprikkeld door achtergrondgeluid). Hij heeft ook dyslexie en is het een uitdaging om bewegingen te doen in het juiste ritme op muziek (de coördinatie verloopt moeizaam), hij is goed in hoofdrekenen, maar hij krijgt het niet opgeschreven. Hij werd geboren met keizersnede.
Bij de testing blijken er nog vele primitieve reflexen aanwezig te zijn. Deze reflexen kan je niet “weg-sporten”, maar vragen een aangepast oefenprogramma. Het eerste deel van het “5-minuten-per-dag thuis-oefenprogramma” diende heel lang (zelfs iets meer dan 6 maanden) volgehouden worden. (Andere kinderen zijn soms al na 8 weken klaar). Hij had immers enkele hardnekkige reflexen. Maar eens dit overwonnen was, was er een grote doorbraak. De logopedist was heel enthousiast, want ze had in haar loopbaan nog geen enkel kind gehad dat van zo een stevige graad van dyslexie, zo’n grote sprongen had gemaakt en hij bijna geen fouten meer maakte op dyslexie- uitlokkingsoefeningen. Ook de concentratie verliep veel beter. Uiteindelijk zal dit ook invloed hebben op de posturale reacties die nog zullen verbeteren.

Kan je dyslexie, adhd, add, autisme,… genezen met een reflexprogramma?

We kunnen dit niet genezen, maar wel de functionaliteit verbeteren. Ook logopedisten staan vaal versteld van de enorm grote sprongen kinderen maken die ook in begeleiding zijn voor reflexintegratie. Het is geweten dat bepaalde reflexen veel sterker aanwezig zijn bij kinderen met dyslexie of autisme,…. Indien deze reflex geïntegreerd is en het kind neuromotorisch rijper is, zal het kind minder hinder ondervinden van vb dyslexie. Naast dit bewegingsprogramma worden ook andere elementen bekeken ( levensstijl, voeding, stressbeheersing, luistertraining benaudira,..)… kunnen bijdragen een een verbeterd leesvermogen, concentratie of emotionele regulatie.

Praktisch: Hoe werkt dit programma ter bevordering van de neuromotorische rijpheid.  
 • Doel: motorisch – emotioneel – schoolse uitdagingen ondersteunen door neuromotorische rijpheid te stimuleren
 • Doelgroep
  • Baby, Kinderen en Jongeren
   voor inpp: ideale startleeftijd inpp vanaf 7 jaar
   voor bodymap: kleuters en jonge kinderen, perventief programma
   Hendrickx/Masgutova : alle leeftijdens
  • Volwassenen, bij recidiverende emotionele uitdagingen: reflexintegratie
 • 1u intake + uitleg reflexintegratie programma individueel of in oudergroep
 • 1u a 2u Test (afname van primaire reflexen, cerebellaire functies, oogmotoriek) Bij jongere kinderen kan deze test meer tijd in beslag nemen.
 • Keuze voor thuisoefenprogramma inpp (dagelijks 5 minuten per dag) en/of therapieprogramma (reflex masgutova, bodymap, Hendrickx)
 • Indien ook gehoortest is aangewezen (vb leesmoeilijkheden, snel afgeleid door geluid, last van achtergrond geluid, snel overprikkeld, sterke Moro reflex,…) kan overwogen worden om Benaudira luistertest af te nemen (1u) en indien nodig een programma op te starten.
 • eerste review na thuisoefenprogramma( 1u) ofwel wekelijkse sessie bij therapieprogramma
 • evaluatiesessies (1u).  Het gehele programma duurt ongeveer 1 jaar tot maximaal 1,5 jaar. De evaluatiesessies vinden plaats na 8 tot 12 weken. Er wordt steeds een thuis-oefenprogramma meegegeven en er zijn dus geen frequente therapie bezoeken nodig.
 • De therapie kan gecombineerd worden met psychomotoriek (indien intensiever training zou nodig zijn) of Hendrickx begeleiding (bijzonder zinvol bij leeruitdagingen zoals rekenmoeilijkheden, dyslexie ,…). De timing van het al dan niet starten met een extra programma zoals Benaudira, Hendrick begeleiding,… dient professioneel overwogen te worden.