Laden…
0494 89 97 19
Donkerstraat 2, Neerijse

Logopedie

Je leert met logopedie beter leren, ademen en spreken.Logopedie

Begeleiding van leerstoornissen op vlak van lezen, rekenen, spelling en spreken.

Therpeut: Yvonne Merckelbach


Adem- en stemtherapie

Er is begeleiding bij stemstoornissen zoals heesheid of schorre stem, geen stemgeluid of wegvallende stem, vermoeid of pijnlijk gevoel na spreken, keelschrapen,..en bij ademstoornissen zoals steeds door mond ademen, oppervlakkig ademen, hyperventileren,…

Therpeut: Yvonne Merckelbach