0494 89 97 19
Donkerstraat 2 3040 Neerijse

Kritische Ontwikkelingsbegeleiding volgens Hendrickx

Therapeuten

Kritische Ontwikkelingsbegeleiding volgens Hendrickx

Wat is Kobhendrickx?

De Kritische Ontwikkelingsbegeleiding is een persoonsgerichte vorm van individuele hulpverlening die al meer dan 50 jaar constant in ontwikkeling is. De methode streeft ernaar de overspannen persoon op een zeer individuele manier te helpen zijn natuurlijke lichamelijkheid en zijn persoonlijk evenwicht terug te vinden en te bewaren.

Kritisch begeleiden betekent dan dat men altijd principieel vertrekt van wat de persoon actueel is en kan, niet van wat hij/zij zou moeten zijn en kunnen. Men toont respect en geduldig begrip voor (storende) tekortkomingen en onvermogen. Dat betekent dat de ontwikkelingsbegeleider altijd vertrekt van ‘haalbare uitdagingen’ die passen bij de actuele leefsituatie, de zingeving en de prestatiebekwaamheid van de begeleide persoon.

Voor wie?
 • Baby: vertraagde motorische ontwikkeling in rollen, kruipen, zitten,…
 • Peuter en kleuter: moeilijkheden in grove motoriek (evenwichtsangst, veel vallen) en/of fijne motoriek, teruggetrokken of moeilijk gedrag
 • Lagere schoolkind: moeilijkheden met schrijven, rekenen, lezen, concentratie, faalangst, weerloosheid, druk gedrag,..
 • Puber / Jongere : Moeilijke sociale contacten, slaapmoeilijkheden, weinig zelfvertrouwen of niet goed in zijn vel voelen,…
 • Volwassenen
Welke technieken?
 • Tonusregulatie:  spanning in het lichaam reguleren, zowel hypotoon als hypertoniciteit in evenwicht brengen
 • Tonusorganisatie:

  Het kind heeft constitutioneel een aantal neuromotorische coördinatieschema’s ter beschikking.
  Deze worden bij een normale en natuurlijke ontwikkeling volgens een natuurlijk ‘tijdschema’ in de motoriek ingeschakeld en in gebruik genomen.
  Door voortijdig of overdreven te oefenen, ongunstige omgevingsfactoren, een aangeboren of verworven letsel, stress,… enz. kan de motorische ontwikkeling ontspoord geraken. Een voorbeeld van voortijdig oefenen is een baby te snel rechtop te houden zodat hij ‘sneller’ zou beginnen stappen. Dit forceren zal belangrijke fases in het motorische proces overslaan en kan leiden tot splintervaardigheden en compensaties.

  Er zijn verschillende soorten coördinatiecomplexen die het lichaam organiseren.

  • De primaire en secundaire coördinatiecomplexen zijn al voorgeprogrammeerd in het zenuwstelsel.
  • De tertiaire en quartaire coördinatiecomplexen worden, uitgaande van de primaire en secundaire coördinatiecomplexen verworven via een intensief leerproces.

  Ook Bobath- en Vojtatherapie richten zich op evenwicht en voortbewegingsreactie.

 • Organisatie van het lichaam in relatie met de grote en kleinere ruimte
  Statische verldorganisatie en dynamische veldorganisatie