Laden…
0494 89 97 19
Donkerstraat 2, Neerijse

Kinderen opvoeden in deze tijd

Inschrijven: info@innata.be
Info: www.innata.be

Wanneer 
Alle data kalender
vrijdag 9 maart 2018 
19h30 tot 21h30

Begeleiding 
Kathlien Bridoux

Prijs
15€/pp
12,5€ leden gezinsbond

Waar 
schoenvrije bovenzaal eQiLibre
Donkerstraat 2

Meebrengen
binnenhuispantoffels
pen en papier

Een lezing geschikt voor ouders van jonge kinderen  (tot 10 jaar)

Kinderen opvoeden is continu afstemmen op je kind en zijn behoeften. Wat heeft een kind nodig per leeftijdsfase? Wat is er aan de orde voor een baby, peuter en kleuter en hoe voltrekken de grote leerfasen zich? Je aanbod, verwachtingen en accenten als ouder zijn hierin cruciaal. Je kan je kind beter begrijpen en stimuleren wanneer je weet waar je kind juist zit in zijn groeiproces en waar het aan toe is.
Deze thema's komen aan bod:
- omgaan met het uiten van emoties: waarom huilen noodzakelijk is
- fases van ontwikkeling; behoeftes per fase
- loyaliteit: de liefde van het kind voor de ouder
- buiten- versus binnenwereld van het kind: introverte en extraverte kinderen
- spiegelen: luisteren naar de boodschap van je kind, het ontcijferen van zijn taal