0494 89 97 19
Donkerstraat 2 3040 Neerijse

Tussen 23 en 26 september 2021 gaat het WK wielrennen door in Neerijse. Tijdens die bepaalde momenten is het niet mogelijk de praktijk te bereiken. Meer info https://www.huldenberg.be/wk-mobiliteit#school%20en%20werk

Tussen 12 en 23 oktober 2020 kan u verkeershinder ondervinden om de praktijk te bereiken.  Er worden verkeerslichten geplaatst om het verkeer beurtelings over één rijstrook te leiden in de dorpsstraat (ter hoogte van de donkerstraat en beekstraat). Reken een beetje extra tijd om de praktijk te bereiken.

Zwerfvuilactie oktober 2020