0494 89 97 19
Donkerstraat 2 3040 Neerijse

Tussen 12 en 23 oktober 2020 kan u verkeershinder ondervinden om de praktijk te bereiken.  Er worden verkeerslichten geplaatst om het verkeer beurtelings over één rijstrook te leiden in de dorpsstraat (ter hoogte van de donkerstraat en beekstraat). Reken een beetje extra tijd om de praktijk te bereiken.

Zwerfvuilactie oktober 2020